İŞ DENEYİM BELGESİNİN KULLANILAMAYACAĞI HALLER: TİCARİ İŞLETMENİN TÜR DEĞİŞTİRİP, TİCARİ ŞİRKET OLMASIOku