703. SAYILI KARARNAME; İSTİSNA ALIMLARINI VE PAZARLIK İHALELERİNİ ARTIRACAK!Oku