FİYAT DIŞI UNSURLAR İLE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASININ YAPILMASIOku


FİYAT DIŞI UNSURLARIN BELİRLENMESİ

FİYAT DIŞI UNSURLAR İLE EN PAHALI TEKLİF VERENE, İHALE BIRAKILMASI!

Oku