KAMU İHALELERİNDE; BANKA TEMİNAT MEKTUBU MU, SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DÜZENLEDİĞİ KEFALET SENETLERİ Mİ DAHA AVANTAJLI?Oku


YÜKLENİCİLER, KAMU ALACAKLARINI TEMİNAT OLARAK GÖSTEREBİLİRLER Mİ?Oku


TEMİNAT OLABİLECEK DEĞERLER:İHALELERDE, "KEFALET SİGORTASI/ SENEDİ" KULLANILMASI DÖNEMİ BAŞLADIOku