İHALELİ İŞLERDE, DAMGA VERGİSİNDEN MUAF OLMANIN KOŞULU= VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI BELGESİ (VRHİB)İdareler tarafından; yerli ve yabancı firmalara açık olarak çıkılan ihaleler, ULUSLARARASI İHALE olarak tanımlanmaktadır.

Bu ihaleler kapsamındaki hizmetler; “DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLER” olarak adlandırılmakta ve VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI BELGESİ (VRHİB) düzenlenmektedir. Böylece ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde VERGİ İSTİSNASI uygulanmaktadır.

 

VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI BELGESİ (VRHİB) tanımı ise; İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılmasına imkân sağlayan Bakanlıkça düzenlenen belgedir.

09.08.2016 tarihinden sonra, ULUSLARARASI İHALE sayılan fakat aşağıdaki özelliklere haiz ihalelerde; Vergi İstisnası uygulanır. Bunlar;

  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun (KANUN) 21’inci maddesine istinaden pazarlık usulü ile gerçekleştirilenlerde, yabancı firma veya yabancı firmanın yer aldığı ortak girişimin ihaleye davet edilmesi ve ihaleye teklif vermesi,
  • Kanun’un 20’nci maddesine istinaden belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilenlerde, yabancı firma veya yabancı firmanın yer aldığı ortak girişimin ön yeterlik değerlendirmesine başvurmasını takiben ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece teklif vermeye davet edilmesi ve ihaleye teklif vermesi,
  • Kanun’un 19’uncu maddesine istinaden açık ihale usulü ile gerçekleştirilenlerde yabancı firmanın da tek başına veya yerli ve/veya yabancı firmayla ortak girişim olarak teklif vermesi,

Ön şart olarak değerlendirilmektedir. Yani 09.08.2016 tarihinden itibaren, yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olarak ihaleye çıkılmış olması ULUSLARARASI İHALE için tek başına yeterli olmayıp, ULUSLARARASI İHALEDEN bahsedebilmek için söz konusu ihaleye yabancı firmanın da teklif vermiş olması şartı getirilmiştir.

Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnalarından yararlanmak isteyen firmalar, Müsteşarlıklara başvurarak VRHİB almak zorundadırlar. Bu belge kıymetli evrak niteliğinde olup, geçerlik süresi, uzatılan süreleri ve standart formu bulunmaktadır. VRHİB sahibinin ihale makamı ile yapacağı işlemlere ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara damga vergisi ve harç istisnası sağlanır. VRHİB sahibi firmaların belge konusu işe ilişkin mal, malzeme veya hizmet temin ettiği kişi ve kurumlarla yapacağı işlemlere ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlara damga vergisi ve harç istisnası uygulanması için, her iki işlem tarafının da o işle ilgili olarak düzenlenmiş belgeye sahip olması şarttır. VRHİB sahibi firmanın mal, malzeme veya hizmet temin ettiği kişi ve kurumlarla yapacağı işlemlerde her iki işlem tarafının da o işle ilgili belgesinin bulunmaması durumunda, söz konusu muamelelere damga vergisi ve harç istisnası uygulanmaz.

Yukarıda açıklamalar kapsamında, sorulması gereken sorular aşağıdadır:

1. VRHİB nasıl ve ne şekilde alınmalıdır?

2. 09.08.2016 tarihinden önce gerçekleşen ihale işlemlerinden dolayı, vergi tevkifatından ne şekilde yararlanılır?

3. Uluslararası taşımacılık faaliyeti, hangi durumlarda, damga vergisinden istisnadır?

4.Uluslararası anlaşmalar kapsamında Türkiye’de gerçekleştirilen YAPIM VE TESLİM İŞLERİNİ yüklenen firmalar,  vergiden istisna mıdır?

5. Yerli ve yabancı katılımcılara açık olarak ihalesi yapılan MAL ALIM ihalesinin Şirketler üzerinde kalması halinde, İHALE KARAR DAMGA VERGİSİ ödenir mi?

(Detaylı bilgi ve Hukuki Mütalaa için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)Geri Dön