DMO ALIMLARINDA MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİKamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan ya da kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla yapacakları mal ve hizmet alımlarının muayene ve kabul işlemleri DMO’nun tedarik şekline göre farklılık arz etmektedir.

DMO, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan ya da kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının;

 • Kâğıt, karton, mukavva ve bunların mamulüne,
 • Her çeşit kırtasiye ve büro malzemesi ile mefruşatına,
 • Büro makineleri, bilişim teknolojisi ürünleri, sair makineler ve aletleri ile ofis otomasyonu hariç
 • paket program yazılımına,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının sair döşeme, demirbaş, makine ve teçhizatlardan ortak kullanım
 • konusu olanlarına,
 • Çeşitli temizlik malzemeleri ile temizlik araç ve ekipmanlarına,
 • Sabit tesisler hariç aydınlatma cihazları ve ısıtma-soğutma araçlarına,
 • Basılı formlar, sağlık karnesi, bildirim ve beyanname çeşitlerine,
 • Taşıt ve iş makineleri (bisiklet dahil), bunların iç ve dış lastikleri ile akaryakıt ve akülerinin alımına,
 • Toplu ilaç ve tıbbi malzeme alımına,

İlişkin mal ve malzeme ihtiyaçlarının tedarik ve dağıtımını bunlar adına temin etmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve malzeme taleplerini müteakip DMO, mal ve malzemelerinin tedariki aşağıdaki usullerde sağlamaktadır.

 • Stok ürünleri ile tedarik; talep konusu malzemenin, alımı yapılan ve stoklanan malzemeden temin edilmesidir. Yani ihtiyaç, DMO’nun kendi stokunda bulunan malzemeden karşılanmaktadır.
 • Katalog ürünleri ile tedarik; talep konusu malzemenin, tedarikçilerden Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi, Protokol ve Çerçeve Anlaşmalar kapsamında temin edilmesidir. Yani ihtiyaç, DMO’ nun stokunda yoktur. Ancak, daha önceden anlaşma yapılan firmalardan ihtiyaç karşılanmaktadır.
 • Müteferrik tedarik; talep konusu malzemenin, Ana Statüde yer alan mal ve malzeme olmakla birlikte, stok ürünleri arasında bulunmadığı veya mevcudu olmadığı veya katalog ürünleri arasında yer almadığı hallerde piyasadan temin edilmesidir.

Stok ürünleri ile tedarik yapılması halinde muayene ve kabul işlemleri:

DMO, stokunda bulunduracağı ürünleri, “Devlet Malzeme Ofisi Mal Alımları Denetim, Muayene ve Tesellüm Yönetmeliği” hükümleri kapsamında muayene ve kabul işlemine tabi tuttuktan sonra stokuna almaktadır. Yani, DMO stokunda yer alan ürünler, teknik şartnamesine göre muayene ve kabul işlemleri yapılmış ürünlerdir. Dolayısıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının miktar hariç diğer özellikler açısından DMO stokundan sağlanan ürünler için ayrıca muayene ve kabul işlemi yapmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.

Katalog ürünleri ve müteferrik  tedarik yapılması halinde muayene ve kabul işlemleri:

Kamu kurum ve kuruluşlarının, katalog kapsamında veya talep üzerine DMO’dan tedarik etmeyi düşündükleri ürünler, DMO ile Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi, Protokol ve Çerçeve Anlaşmalar imzalamış ilgili tedarikçi firmalar tarafından doğrudan talep eden kamu kurum ve kuruluşuna teslim edilmektedir. Bu nedenle, teslim edilen ürünlerin muayene ve kabul işlemlerinin talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılması gerekmektedir.

Talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili veya yetkili kimseleri tarafından( varsa kurulu muayene ve kabul komisyonları, yoksa idarelerce oluşturulacak muayene ve kabul komisyonları marifetiyle)  malzemenin tam, sağlam, çalışır vaziyette ve malzemenin istenen teknik özelliklerde olduğunun tespit edilmesi, istenen ürün teknik özellikleri sağlıyorsa teslim alındığına ve gerekli diğer hususların yerine getirildiğine ilişkin muayene ve kabul işlemlerinin tamamlanması ve tesellüm işlemlerine ait belgelerin bir yazı ekinde en kısa sürede DMO’nun ilgili satış organına gönderilmesi ile muayene ve kabul işlemleri tamamlanmaktadır.

Her yıl yayınlanan Kamu İhale Tebliğinde, her bir alım/ihale için belirlenmiş olan istisna tutarının altındaki alımlar DMO Mevzuatına göre, bu tutarın üzerindeki alımlar ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir.

Katalog ürünleri ve müteferrik tedarik yapılması halinde, talep edilen ürünlerin muayene ve kabul işlemlerine ait görev ve sorumluluk talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait olmaktadır. (Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)Geri Dön