İHALELERDEN YASAKLAMA

TEKLİFİN GEÇERLİK SÜRESİ BİTEN İSTEKLİ, SÖZLEŞME İMZALAMAK ZORUNDA MIDIR?

Teklifinin geçerlilik süresi dolmuş, fakat İdarenin sözleşmeye davet ettiği istekli,  sözleşme yapmaktan imtina edebilir. Yani İstekli sözleşme imzalamaz ise geçici teminatı irat kaydedilemez, yasaklamaya işlemi yapılmaz. Geri Dön