YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR

İŞ VE MESLEK AHLAKINA AYKIRILIKLAR, 5 YIL AYNI İDARENİN İHALELERİNE KATILMAMAYI GEREKTİRİR

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi iş ve meslek ahlakına aykırı davranışları????? belirlenen isteklilerin ihaleye katılımını 5 yıl boyunca engelleyecek hükümler ortaya koymaktadır. Buna göre İstekliler;

  • İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, aynı İdarede sözleşme ifa ediyorsa,
  • Sözleşme esnasında aynı İdareye, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılmış olan yasak fiil ve davranışlarda bulunmuşsa veya bu fiil veya davranışlar içine girmemekle birlikte, sözleşme hükümlerine aykırı veya idareye zarar verecek fiil ve davranışlarda bulunmuşsa, 
  • Ya da yüklenicilerin iş veya mesleklerinden dolayı yürürlükteki kanunların yüklediği mükellefiyetlere aykırı davranmışlarsa, 

Aynı İdarenin ihalelerine, Resmi Gazetede yayınlanan Yasaklılık Süreleri bitmiş dahi olsa, 5 yıl süresince katılamazlar. İhaleye katılması halinde; ihale dışı bırakılacaktır. (DETAYLI BİLGİ İÇİN www.kilichukuk.org ARAYARAK İLETİŞİME GEÇİNİZ)Geri Dön