BENZER İŞ

MAL ALIM İHALESİNDE, YAPIM İŞİNE AİT İŞ DENEYİM BELGESİ SUNULMASI MÜMKÜN MÜDÜR?

MAL ALIM İHALESİNDE “YAPIM İŞİNE AİT İŞ DENEYİM BELGESİ” SUNULMASI MÜMKÜN MÜDÜR?

İhale mevzuatında, Benzer İş “İhale konusu alım veya alımın bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniğiyle üretilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri...", ifade eder.  Benzer işler; hizmet, mal veya yapım işi olarak ayrılmamıştır.  Aynı şekilde, yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin 2.13’üncü maddesinde, işin niteliği örtüştüğü takdirde montaj dahil mal ve hizmet işi ihalelerinde, yapım işinden edinilmiş iş deneyimini gösteren belgelerin kullanılabileceği, belirlenmiştir.

Sonuç olarak, Benzer İş tanımıma uygun olmak kaydıyla, mal alım ihalelerinde, yapım işleri kapsamında alınan iş deneyim belgesi kullanılması mümkündür.  

(Detaylı bilgi, İdareye, KİK'e başvuru veya Emsal Kararlar için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)Geri Dön