FİYAT DIŞI UNSURLARIN BELİRLENMESİ

FİYAT DIŞI UNSURLAR İLE EN PAHALI TEKLİF VERENE, İHALE BIRAKILMASI!

FİYAT DIŞI UNSURLAR İLE EN PAHALI TEKLİF VERENE İHALE BIRAKILMASI 

İdareler, Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi; sadece fiyat esasına göre değil, fiyat ile birlikte (işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi) fiyat dışındaki unsurları da dikkate alarak  belirleyebilmektedirler.

Ancak İdarelere verilen takdir yetkisi sınırsız değildir. İhale Mevzuatına göre, Fiyat Dışı Unsurlar belirlenirken, İdarelerin uyması gereken zorunlu  husular şunlardır; 

 • Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ilkelere aykırı olmaması ve şartnamede bu hususların açık şekilde düzenlenmesi,
 • Parasal değerlerinin veya nispi ağırlıkların belirlenmesidir.

Yine Mevzuata göre, İdarenin takdir yetkisinde olan hususlar ise şunlardır; 

 • Sadece niceliksel unsurlar değil niteliksel belirlemelerin de yapılması,
 • İhale konusu işin beklenen kaliteye uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik parametrelerin belirlenmesi,
 • Kamuya karşı daha önce yükleniminde bulunan işlerin miktarı veya tutarı bakımından kapasite durumu,
 • İhale konusu işi oluşturan bileşenler itibariyle isteklinin teklifi ile yaklaşık maliyet yapısının birbiri ile uyumudur.

Ancak bazı İdarelerin Mevzuatı bilerek veya bilmeyerek eksik uygulayıp;

 • Verilen taklif fiyatlarını %30, Fiyat Dışı Unsurları ise %70 gibi puanlamaya tabi tutabilmektedirler veya
 • Yaklaşık maliyeti oluşturduğu fiyatlarla verilen teklif fiyatlarını karşılaştırarak puanlama yapabilmektedirler.                                  

Bu tür uygulamalar ise;

 • Pahalı teklif veren isteklilerin, yüksek puan alarak ihaleyi kazanmalarına,
 • Daha önce İdarelere iş yapmış isteklilerin, aynı anda ve gerçekleştirme kapasitesinin çok üzerinde, birden fazla ihale kazanmasına,
 • Birden fazla işi alan yüklenicinin, işlerin bir kısmını veya belirli bölümünü taşerona yaptırıp, kaliteyi düşürmesine,
 • Yaklaşık maliyeti eksik ve kusurlu hazırlanan ihalelerin, yine kusurlu teklif veren istekli üzerine bırakılmasına,
 • Yaklaşık Maliyetin sızdırılması ve bu sayede kötü niyetli kişilerin haketmedikleri kazançlar elde etmesine,

Neden olabilecektir. Bu yüzden de İdarelerin teklifler arasındaki farkı en düşük seviyede tutacak, en optimum teklif üzerinde ihalenin bırakılmasına imkan veren, ihale dokümanı hazırlamaları Kanun'un Temel İlkelerine uygun olacaktır.

İhale yetkililerinin "en pahalı teklifin üzerine bırakılan ihale komisyonu kararlarını" birdaha gözden geçirip, bu tür ihaleleri iptal etmeleri ve ihale dokümanını revize ederek, yeniden ihaleye çıkılması, en sağlıklı yöntemdir. 

(Detaylı bilgi, İdareye başvuru veya Emsal Kararlar için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)Geri Dön