İŞ DENEYİM BELGESİNİN KULLANILAMAYACAĞI HALLER: TİCARİ İŞLETMENİN TÜR DEĞİŞTİRİP, TİCARİ ŞİRKET OLMASITürk Ticaret Kanunu'nun “IV - Tür değiştirme 1. Genel hükümler” başlığı altında yer alan 180'inci maddesinde, bir şirketin hukuki şeklini değiştirebileceği ve yeni türe dönüştürülen şirketin eskisinin devamı olduğu, 181’inci maddesinde ise, “Geçerli tür değiştirmeler” başlığı altında sayma yöntemiyle bir sermaye şirketinin dönüşebileceği sermaye şirketi türleri sayılmış, 182 ilâ 193'üncü maddelerde ise tür değiştirmeye ilişkin diğer hususlar düzenlenmiştir. Tür değiştirmeye ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 180 ilâ 193’üncü maddelerde ticari işletmenin tür değiştirmesine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiş, genel düzenlemelerden hariç olarak 194’üncü maddesinde özel bir hüküm yer almıştır.

Yukarıdaki nedenlerle;

  • Ticari Şirketlerin tür değiştirmesiyle Ticari İşletmenin tür değiştirmesi aynı değildir.
  • Tür değiştiren Ticari İşletmelerin yeni bir şirket kurma yoluyla oluşan şirketin, ticari işletmenin devamı olduğunun kabul edilemeyeceği nden iş deneyim belgelerinin de yeni kurulan Ticaret Şirketince kullanılamayacağı değerlendirilmiştir. 

(Detaylı bilgi ve Emsal Kararlar için KILIÇ HUKUK OFİSİ'ni arayınız.)Geri Dön