TEMİNATLAR HACZEDİLİP, ÜZERLERİNE İHTİYATİ TEDBİR KARARI KONULABİLİR Mİ?Oku


İSTEKLİLER, AŞIRI DÜŞÜK AÇIKLAMALARINDA; AÇIKLAMA İSTENİLMEYEN ANALİZ GİRDİLERİ İÇİN NE TÜR İŞLEM YAPMALIDIR?Oku


İHALEDE, YETKİLİ BAYİLİK BELGESİ YERİNE, MÜŞTERİ BELGESİ VERİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?Oku


ARAÇ KİRALAMA İHALELERİNDE FİYAT BİLEŞENLERİ NELERDEN OLUŞUR?Oku


ARİTMETİK HATA NEDİR? YUVARLAMA NASIL YAPILMALIDIR?Oku


AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASININ MEVZUATTA OLMAYAN BELGELERLE YAPILMASIOku


BENZER İŞE UYGUNLUK:İŞ DENEYİM BELGESİNİN, BELGEYİ DÜZENLEYEN İDARE NEZDİNDE ARAŞTIRILARAK DEĞERLENDİRİLMESİOku


İHALELERDE, BELGE VE BİLGİ EKSİKLİĞİNİN ANLAMI NEDİR?Oku


DEMONSTRASYON DEĞERLENDİRMESİNDE GÜVENİRLİK VE ŞEFFAFLIK İLKESİOku


İHALE USULÜ YERİNE, DOĞRUDAN TEMİN İLE ALIM YAPMAKOku


FİYAT DIŞI UNSURLAR BELİRLENİRKEN REKABETİN SAĞLANMASI GEREKİROku


YAKLAŞIK MALİYETE YAKIN TEK GEÇERLİ TEKLİFİN KALMASI İHALE İPTAL GEREKÇESİ OLABİLİR Mİ?Oku


KOMİSYONUN EKSİK TOPLANMASI VE KARAR VERMESİOku


FİNANSI DIŞ KAYNAKLA SAĞLANAN İŞİN İHALESİNİN, İSTİSNA KAPSAMINDA YAPILMASIOku


KESİN KABULÜ YAPILMAYAN İŞ İÇİN "İŞ DENEYİM BELGESİ" DÜZENLENMESİOku


ORTAK GİRİŞİMLERDE İDARİ BAŞVURU VE DAVA AÇMA İŞLEMLERİOku


MAKİNE VE TEÇHİZATIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNÜ KENDİ MALI OLMA KRİTERİ GETİRİLMESİ VE REKABETOku


21/b PAZARLIK YÖNTEMİYLE İHALE YAPMANIN ŞARTLARI NASIL OLUŞUR?Oku


İHALEYE KATILIRKEN SGK BORCU OLAN İSTEKLİ, İHALELERDEN YASAKLANIR MI?Oku


İHALE ÜZERİNDE KALMA İHTİMALİ OLMAYAN İSTEKLİLERİN, BAŞVURU YAPMA EHLİYETİ VAR MIDIR?Oku


TEKLİF ZARFININ HAZIRLANMASI VE ZARFA İDARENİN ADININ EKSİK YAZILMASIOku


BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDEKİ İLK İKİ SAYFASININ İMZASIZ VE KAŞESİZ, SON SAYFASININ İMZALI VE KAŞELİ OLMASIOku


SUNULAN BELGELERDEKİ BİLGİ EKSİKLİĞİNİN, DİĞER BELGELERDEKİ BİLGİLERLE SAĞLANMASIOku


REKABETE AYKIRI DOKÜMAN HAZIRLANMASI: SADECE BİR FİRMANIN SAHİP OLDUĞU BELGENİN, YETERLİK BELGESİ OLARAK BELİRLENMESİOku


KESİNLEŞMİŞ HAKEDİŞ ALACAKLARI, TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEBİLİR Mİ?Oku


İSTEKLİNİN ANA SÖZLEŞMESİNDEKİ İŞLETME KONUSU FAALİYETLERİN, İHALE KONUSU İŞİ KAPSAMAMASIOku


İHALEYE KATILMAK İÇİN, VERGİ BORCUNUN HANGİ TARİHTE ÖDENMİŞ OLMASI GEREKİR?Oku


İHALELERDE ÜÇ KISMA AİT SINIR DEĞERE ÇOK YAKIN TEKLİF VERİLMESİ, YAKLAŞIK MALİYETİN DEŞİFRE OLMASI ANLAMINA MI GELİR?Oku


İHALEDE ÇİFT TEKLİF VERMEK: TEKLİF ZARFINDA TUTAR İÇEREN İKİ TEKLİF MEKTUBU ÇIKMASI HANGİ SUÇ KAPSAMINDADIR?Oku


YASAKLAMA YETKİSİ: YASAKLAMA İŞLEMİNİ KİMLER YAPABİLİR?Oku


YEMEK HİZMET ALIMLARINDA, ARA ÖĞÜNLER İÇİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE SATIR AÇILMAMASIOku


YERLİ MALI BELGESİNİ HER KISIM İÇİN SUNMAYAN İSTEKLİYE, FİYAT AVANTAJI UYGULANIR MI?Oku


REKABETİ KISITLAYAN YETERLİK BELGESİNİN İHALEDE İSTENİLMESİOku


DAMGA VERGİ BORCU OLAN KİŞİLER İHALELERE KATILABİLİR Mİ?Oku


SÜRESİNDE YAPILMAYAN ZEYİLNAME NEDENİYLE, İHALE İPTAL EDİLİR Mİ?Oku