İSTEKLİNİN ANA SÖZLEŞMESİNDEKİ İŞLETME KONUSU FAALİYETLERİN, İHALE KONUSU İŞİ KAPSAMAMASIOku