Kamu İhale Sözleşmelerinde; Tasfiye, Sözleşme Devri ve Süre Uzatımı Hakkı Getiren Kanun Maddesi YayınlandıOku


Kamu İhalelerinde İstisna Alımlarını Artıran, İhaleye Katılımı Etkileyen Değişiklikler YapıldıOku


Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge YayınlandıOku


Belediyeler ve Bunlara Bağlı Birlik, Müessese ve İşletmelerin Yasaklama Yetkileri, İçişleri Bakanlığından Alınıp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Verilmiştir!Oku


ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDIOku


Yuvarlama ve Aritmetik Hatanın Düzeltilmesi Konusunda Yapılan Değişiklik İptal Edilmişti! Bu Kez de İptal Edilen Değişiklik, Yeniden Yapıldı!Oku


Vakıf kültür varlıklarının onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal ve hizmet alımlarına dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenmiştir!Oku


TOKİ sözleşmelerinin tasfiyesi kapsamındaki, Cumhurbaşkanınca yapılan düzenlemeler; neler getiriyor?Oku


Cumhurbaşkanı'nın orta vadeli mali planları yayınlandı. Bu planların, ihale sistemimizdeki etkileri ne olacak?Oku


Cumhurbaşkanı'nın KİT ve Bağlı Ortakları kapsamındaki 186'ıncı kararı, İhale Mevzuatı açısından neler getiriyor?Oku


KAMUYA AİT GAYRİMENKULLER DÖVİZLE KİRALANAMAYACAKOku


İŞ DENEYİM BELGELERİNDE YENİ DÜZENLEMELER İLE İLGİLİ İHALE YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİKLERE GİDİLDİOku


KİK DÜZENLEYİCİ KARARI İLE KADROYA GEÇİRİLEN İŞÇİLERE, KOMİSYONLARDA GÖREV YAPMANIN YOLU AÇILDIOku


YURT DIŞI İŞ BİTİRME BELGELERİ İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER NELER GETİRİYOR?Oku


İŞ DENEYİM BELGELERİ, YERLİ MALI TEKLİF EDEN İSTEKLİLER, EKAP VE TEMİNATLAR İÇİN ÖNEMLİ DÜZENLEMELER YAPILDIOku


HAKEDİŞTEN YAPILACAK NAKİT KESİNTİLERİNİN, TEMİNAT MEKTUBU İLE DEĞİŞTİRİLMESİNİ DÜZENLEYEN KURUL KARARI YAYINLANDIOku


PİLOT / KOORDİNATÖR ORTAĞIN İFLASI HALİNDE; SÖZLEŞMENİN YÜRÜTÜLMESİ ESASLARINI DÜZENLEYEN KURUL KARARI YAYINLANDIOku


PİLOT / KOORDİNATÖR ORTAĞIN İFLASI HALİNDE; SÖZLEŞMENİN YÜRÜTÜLMESİ ESASLARINI DÜZENLEYEN KURUL KARARI YAYINLANDIOku


KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YAYINLANMIŞTIROku


KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) VE (y) BENTLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR CUMHURBAŞKANINCA BELİRLENMİŞTİROku


İSTİSNA ALIMLARI KAPSAMINDAKİ SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİOku


İŞ DENEYİM BELGELERİNDE YENİ DÜZENLEMELER İLE İLGİLİ İHALE YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİKLERE GİDİLDİOku


703 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLEROku


İŞ ORTAĞININ İFLASI HALİ

SÖZLEŞME ESNASINDA İŞ ORTAKLARINDAN BİRİNİN İFLAS ETMESİ

Oku


FİYAT FARKI DÜZENLEMESİ YAPILMIŞTIR

ELEKTRİK ALIM SÖZLEŞMELERİNDE, FİYAT FARKI DÜZENLEMESİ

Oku


PAZARLIK İHALELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

21/B PAZARLIKLARDA İDARELERİN TAKDİR YETKİSİ SINIRI BELİRLENDİ

Oku


YERLİ MALI OLMASI GEREKEN ÜRÜNLERE AİT LİSTE YAYINLANDI

YAPIM İHALELERİNDE YERLİ MALI OLMASI GEREKEN ÜRÜNLERE AİT LİSTE YAYIMLANDI

Oku


YEREL YÖNETİMLERDE; PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMETLER

HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ, İŞÇİ ALIMI KAPSAMINDAKİ YENİ DÜZENLEMELER

Oku


YASAKLAMADA İSTİSNAİ DURUM

2886 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ YASAKLAMALARA İSTİSNA GETİREN DEĞİŞİKLİK

Oku


KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ

2009-2018 ARASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Oku


4735 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ

2002-2018 TARİHLERİ ARASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Oku


4734 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ

2002-2018 TARİHİ ARASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Oku