4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/(z) Maddesi Kapsamında Yapılacak İstisna Alımı İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir!Oku


TKİ İstisna Alımları Yönetmeliği YayımlandıOku


TİGEM İstisna Alımlarında; e-ihale Uygulamasıyla İlgili, Mevzuat Değişikliğine GidildiOku


4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 /(y) Kapsamında Yapılacak İstisna Alımı İhalelerine İlişkin Usul ve Esaslar BelirlenmiştirOku


ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDIOku


İSTİSNA ALIMLARI KAPSAMINDAKİ SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİOku