Vakıf kültür varlıklarının onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal ve hizmet alımlarına dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenmiştir!Oku


TOKİ sözleşmelerinin tasfiyesi kapsamındaki, Cumhurbaşkanınca yapılan düzenlemeler; neler getiriyor?Oku


Cumhurbaşkanı'nın orta vadeli mali planları yayınlandı. Bu planların, ihale sistemimizdeki etkileri ne olacak?Oku


Cumhurbaşkanı'nın KİT ve Bağlı Ortakları kapsamındaki 186'ıncı kararı, İhale Mevzuatı açısından neler getiriyor?Oku


KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YAYINLANMIŞTIROku


KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) VE (y) BENTLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR CUMHURBAŞKANINCA BELİRLENMİŞTİROku