4734 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ

2002-2018 TARİHİ ARASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

KAMU İHALE KANUNU’NDA

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 

KANUN NO                                      : 4761

 (BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 12.06.2002

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 22.06.2002/24793

KANUN NO                                      : 4964

(BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 30.07.2003

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 15.08.2003/25200

KANUN NO                                      : 5020

(BANKALAR KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 12.12.2003

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 26.12.2003/25328

KANUN NO                                      : 5148

  (ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ DÜZENLENMESİNE VE BAZI   KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK  

   YAPILMASINA DAİR KANUN İLE KAMU İHALE KANUNUNDA  DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 27.04.2004

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 07.05.2004/25455

KANUN NO                                      : 5226

(KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU İLE ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA  KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 14.07.2004

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 27.07.2004/25535

KANUN NO                                      : 5255

(İZMİR KENTİNDE YAPILACAK DÜNYA ÜNİVERSİTELERARASI SPOR OYUNLARI (UNIVERSIADE) KANUNU)

KABUL TARİHİ                                               : 10.11.2004

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 13.11.2004/25642

KANUN NO                                      : 5312

(DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMİNİ ESASLARINA DAİR KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 03.03.2005

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 11.03.2005/25752

KANUN NO                                      : 5436

(KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN  VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 22.12.2005

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 24.12.2005/26033

 

KANUN NO                                      : 5583

(FUTBOL MÜSABAKALARINDA MÜŞTEREK BAHİSLER TERTİBİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 22.02.2007

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 28.02.2007/26448

KANUN NO                                      : 5615

(GELİR VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 28.03.2007

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 04.04.2007/26483

KANUN NO                                      : 5625

(BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 18.04.2007

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 26.04.2007/26504

 

KANUN NO                                      : 5680

(KAMU İHALE KANUNU VE KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 01.06.2007

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 07.06.2007/26545

KANUN NO                                      : 5726

(TANIK KORUMA KANUNU)

KABUL TARİHİ                                               : 27.12.2007

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 05.01.2008/26747

 

KANUN NO                                      : 5737

(VAKIFLAR KANUNU)

KABUL TARİHİ                                               : 20.02.2008

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 27.02.2008/26800

 

KANUN NO                                      : 5763

(İŞ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 15.05.2008

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 26.05.2008/26887

 

KANUN NO                                      : 5784

(ELEKTRİK PİYASASI KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 09.07.2008

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 26.07.2008/26948

KANUN NO                                      : 5812

(KAMU İHALE KANUNU İLE KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 20.11.2008

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 05.12.2008/27075

 

KANUN NO                                      : 5917

(BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERİN  İLGİLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE  KARARNAMELERE EKLENMESİ İLE BAZI  KANUN VE  KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 25.06.2009

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 10.07.2009/27284

KANUN NO                                      : 6093

(TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE  GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 28.12.2010

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 30.12.2010/27801

KANUN NO                                      : 6111

  (BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL  SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 13.02.2011

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 25.02.2011/27857-2.mükerrer

 

KHK SAYISI                                    : 638

 (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ  HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME)

KABUL TARİHİ                                               : 03.06.2011

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 08.06.2011/27958-1.mükerrer

 

KHK SAYISI                                    : 661

(AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ  HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE                    KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME)

KABUL TARİHİ                                               : 24.10.2011

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 02.11.2011/28103-1.mükerrer

 

KANUN NO                                      : 6288

   (KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUNDA VE KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 31.03.2012

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 04.04.2012/28254-1.mükerrer

 

KANUN NO                                      : 6287

 (İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 30.03.2012

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 11.04.2012/28261

KANUN NO                                      : 6353

  (BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 04.07.2012

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 12.07.2012/28351

KANUN NO                                      : 6359

   (KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 01.11.2012

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 10.11.2012/28463

KANUN NO                                           : 6461

 

                                                                           (TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ   HAKKINDA KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 24.04.2013

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 01.05.2013/28634

KANUN NO                                      : 6462

   (KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE YER ALAN ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK İBARELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ                

  AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE  KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 25.04.2013

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 03.05.2013/28636

KANUN NO                                      : 6475

(POSTA HİZMETLERİ KANUNU)

KABUL TARİHİ                                               : 09.05.2013

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 23.05.2013/28655

ANAYASA MAHKEMESİ

KARARI NO                                     : E:2012/20;K:2012/132

 (ANAYASA MAHKEMESİ KARARI)

KARAR TARİHİ                                               : 27.09.2012

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 26.07.2013/28719

 

 

ANAYASA MAHKEMESİ

KARARI NO                                     : E:2012/132;K:2012/179

   (ANAYASA MAHKEMESİ KARARI)

KARAR TARİHİ                                               : 22.11.2012

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 26.07.2013/28719

 

KANUN NO                                      : 6496

(SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 13.07.2013

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 31.07.2013/28724

 

KANUN NO                                      : 6504

 (KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 19.11.2013

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 28.11.2013/28835

 

 

ANAYASA MAHKEMESİ

KARARI NO                                     : E:2012/104;K: 2013/87

   (ANAYASA MAHKEMESİ KARARI)

KARAR TARİHİ                                               : 10.07.2013

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 10.12.2013/28847

 

KANUN NO                                      : 6518

 (AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 06.02.2014

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 19.02.2014/28918

 

KANUN NO                                      : 6552

(İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 10.09.2014

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 11.09.2014/29116-1. mükerrer

KANUN NO                                      : 663

(BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 27.03.2015

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 07.04.2015/29319

 

KANUN NO                                      : 6645

(İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 04.04.2015

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 23.04.2015/29335

KANUN NO                                      : 6656

(YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 30.12.2015

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 09.01.2016/29588

KANUN NO                                      : 6676

(ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 16.02.2016

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 26.02.2016/29636

 

KANUN NO                                      : 6719

(ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 04.06.2016

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 17.06.2016/29745

 

KHK SAYISI                                    : 678

(OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME)

KABUL TARİHİ                                               : 31.10.2016

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 22.11.2016/29896

 

KANUN NO                                      : 6761

(KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 16.11.2016

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 24.11.2016/29898

KANUN NO                                      : 6764

(MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TESKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 02.12.2016

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 09.12.2016/29913

 

KHK SAYISI                                    : 680

(OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME)

KABUL TARİHİ                                               : 02.01.2017

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 06.01.2017/29940-1. mükerrer

KHK SAYISI                                    : 684

(OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME)

KABUL TARİHİ                                               : 02.01.2017

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 23.01.2017/29957

 

KANUN NO                                      :7033

(SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 18.06.2017

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 01.07.2017/ 30111

 

KANUN NO                                      :7060

(HELAL AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 01.11.2017

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 18.11.2017/ 30244

 

KANUN NO                                      :7061

(BAZI VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 28.11.2017

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 05.12.2017/ 30261

KHK SAYISI                                    :696

(OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME)

KABUL TARİHİ                                               : 20.11.2017

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 24.12.2017/ 30280

KANUN NO                                      :7071

(OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 01.02.2018

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 08.03.2018/ 30354-1. mükerrer

 

KANUN NO                                      :7074

(OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 01.02.2018

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 08.03.2018/ 30354-1. Mükerrer

 

KANUN NO                                      :7079

(OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 01.02.2018

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 08.03.2018/ 30354-1. mükerrerGeri Dön