4735 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ

2002-2018 TARİHLERİ ARASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

 

KANUN NO                                      : 4735

KABUL TARİHİ                                : 05.01.2002

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI          : 22.01.2002/24648

KANUN NO                                      : 4964

 (BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA   KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 30.07.2003

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 15.08.2003/25200

KANUN NO                                      : 5680

(KAMU İHALE KANUNU VE KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 01.06.2007

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 07.06.2007/26545

 

KANUN NO                                      : 5794

(KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 30.07.2008

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 06.08.2008/26959

 

KANUN NO                                      : 5812

(KAMU İHALE KANUNU İLE KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 20.11.2008

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 05.12.2008/27075

 

KANUN NO                                      : 6552

(İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 10.09.2014

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 11.09.2014/29116-1.mükerrer

KANUN NO                                      : 6645

  (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI DAİR KANUN)

KABUL TARİHİ                                               : 04.04.2015

RESMİ GAZETE TARİH/SAYI                     : 23.04.2015/29335Geri Dön