FİYAT FARKI DÜZENLEMESİ YAPILMIŞTIR

ELEKTRİK ALIM SÖZLEŞMELERİNDE, FİYAT FARKI DÜZENLEMESİ

ELEKTRİK ALIM SÖZLEŞMELERİNDE FİYAT FARKI DÜZENLEMESİ

 

İhale mevzuatında değişiklikler de yapan “7144 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”  25 Mayıs 2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

7144 Sayılı Kanun’un 12. maddesinde 4735 sayılı Kanunda değişiklik yapılmıştır:

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun yeni hali;

MADDE 12- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Elektrik alımı sözleşmelerinde ek fiyat farkı

GEÇİCİ MADDE 3-14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan görevli tedarik şirketlerinin yüklenicisi olduğu sözleşmeler hariç olmak üzere, ilanı veya duyurusu 24/2/2018 tarihinden önce yapılarak 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen ve ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin hüküm bulunan elektrik alım sözleşmelerinden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü yapılan veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam edenlerin 1/1/2016 tarihinden sonra gerçekleştirilen kısımları için ek fiyat farkı ödenebilmesi veya kesilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

Bu eklemenin sebebi ise:

“24/2/2018 tarihinden önce ihale ilanı veya duyurusu yapılan elektrik alım ihale sözleşmelerinde hesaplanan fiyat farkının ilgili dönemin piyasa koşullarını yansıtmaması, tedarikçiler açısından öngörülemeyen maliyet artışlarına neden olmuştur. Bu nedenle, sözleşmesi fesih veya tasfiye edilmeksizin 1/1/2016 tarihinden sonra gerçekleştirilen elektrik alımları için ek fiyat farkı ödenebilmesi veya kesilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespit konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki verilmektedir. “

olarak gösterilmiştir.

 Geri Dön