01.02.2022-31.01.2023 DÖNEMİNE AİT İHALELER KAPSAMINDAKİ PARASAL LİMİTLEROku


FİYAT FARKI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI NELER GETİRİYOR?Oku


İHALEDE İMZA BEYANNAMESİ SUNULMASI GEREKİRKEN İMZA SİRKÜLERİNİN SUNULMASIOku


HİZMET ALIMLARINDA; HAKEDİŞİN TAHAKKUKA BAĞLANMASINDAN 30 GÜN SONRA ÖDEME YAPILACAĞI YÖNÜNDE DÜZENLEME YAPILABİLİR Mİ?Oku


YERLİ MALI VE YERLİ İSTEKLİLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER NELER GETİRİYOR?Oku


YÜKLENİCİNİN İFLAS, AĞIR HASTALIK, TUTUKLULUK VEYA ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLAYICI BİR CEZAYA MAHKUMİYETİ NEDENİ İLE TAAHHÜDÜNÜ YERİNE GETİREMEMESİ HALİNDE KESİN TEMİNATI; GÜNCELLENEREK Mİ GELİR KAYDEDİLİR?Oku


DENİZLİ VE ADAPAZARI BELEDİYESİ İHALELERİ, KAMU İHALE KURUMU TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ!Oku


TASFİYE KANUNU KAPSAMINDA, TALEPLERİ REDDEDİLEN YÜKLENİCİLER NE YAPMALI? 30 GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE NE ZAMAN BAŞLIYOR?Oku


KAMU İHALELERİNDE; BANKA TEMİNAT MEKTUBU MU, SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DÜZENLEDİĞİ KEFALET SENETLERİ Mİ DAHA AVANTAJLI?Oku


DMO ALIMLARINDA MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİOku


İHALELERDE; ŞEFFAFLIK, REKABET VE KAMUOYU DENETİMİNİ YOK EDEN KANUN DEĞİŞİKLİKLERİOku


YAPIM SÖZLEŞME TÜRÜ SEÇİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?Oku


SÖZLEŞMENİN YERİNE GETİRİLMESİNİ ENGELLEYEN ÖNGÖRÜLEMEZ VE ÖNLENEMEZ OLAYLARDA; KİK'E BAŞVURMA USUL VE ŞARTLARI İLE SONUÇLARIOku


KAMU İHALELERİNDE KONKORDATO VE HUKUKİ SONUÇLARIOku


KİRALAMA İHALELERİNDE, SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLEREK, KİRACI LEHİNE UYGULANMASI HANGİ SUÇ KAPSAMINDADIR?Oku


YÜKLENİCİLER, KAMU ALACAKLARINI TEMİNAT OLARAK GÖSTEREBİLİRLER Mİ?Oku


İHALESİ YAPILAN BİR İŞİN İDARE TARAFINDAN SÜRESİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?Oku


703. SAYILI KARARNAME; İSTİSNA ALIMLARINI VE PAZARLIK İHALELERİNİ ARTIRACAK!Oku


İHALELİ İŞLERDE, DAMGA VERGİSİNDEN MUAF OLMANIN KOŞULU= VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI BELGESİ (VRHİB)Oku


BELEDİYELERİN TAŞINMAZLARINI İHALE YAPMADAN TAHSİS ETMESİ, MÜMKÜN MÜDÜR?Oku


YÜKLENİCİLERİN SORUMLULUKLARI: MUAYENE KABULDEKİ LABORATUVAR MASRAFLARINI KİM KARŞILAMALIDIR?Oku


İDARELER, KAMU İHALE KURUMUNA KARŞI DAVA AÇABİLİR Mİ? İHALESİ KİK TARAFINDAN İPTAL EDİLEN İDARELER, NE YAPABİLİR?Oku


2017 YOLSUZLUK ALGI ENDEKSİ AÇIKLANDI: YOLSUZLUKLARDA KÜME DÜŞTÜK!Oku


KHK İLE FESİH EDİLEN SÖZLEŞMELER

YÜKLENİCİLERE ÖDENECEK PARASAL TUTARLAR

Oku


HER İHALE İPTAL EDİLEMEZ: İHALE İPTALİNDE TAKDİR YETKİSİOku


ŞİRKET ADINA VEKALETEN İHALEYE KATILAN KİŞİ YASAKLI İSE ŞİRKET DE YASAKLANIR MI?Oku


FİYAT DIŞI UNSURLAR İLE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASININ YAPILMASIOku


İŞ DENEYİM BELGESİNİN KULLANILAMAYACAĞI HALLER: TİCARİ İŞLETMENİN TÜR DEĞİŞTİRİP, TİCARİ ŞİRKET OLMASIOku


KENDİ MALI OLAN ARAÇLARIN TEVSİKİNDE LEASİNGOku


FİYAT DIŞI UNSURLARIN BELİRLENMESİ

FİYAT DIŞI UNSURLAR İLE EN PAHALI TEKLİF VERENE, İHALE BIRAKILMASI!

Oku


TEK KİŞİDEN TEMİN

İHTİYACIN GERÇEK/TÜZEL TEK KİŞİDEN TEMİNİ, HANGİ DURUMLARDA MÜMKÜNDÜR?

Oku


BENZER İŞ

MAL ALIM İHALESİNDE, YAPIM İŞİNE AİT İŞ DENEYİM BELGESİ SUNULMASI MÜMKÜN MÜDÜR?

Oku


YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR

İŞ VE MESLEK AHLAKINA AYKIRILIKLAR, 5 YIL AYNI İDARENİN İHALELERİNE KATILMAMAYI GEREKTİRİR

Oku


VERGİ BORCU

İHALEYE KATILANLARIN, VERGİ BORCU İLE İLGİLİ BİLMESİ GEREKENLER

Oku


İHALELERDEN YASAKLAMA

TEKLİFİN GEÇERLİK SÜRESİ BİTEN İSTEKLİ, SÖZLEŞME İMZALAMAK ZORUNDA MIDIR?

Oku


BAŞVURULARDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

KİN'İN BAŞVURU REDDETME ORANI %70 OLDU! BAŞVURU YAPARKEN BİR DAHA DÜŞÜNMEK GEREKECEK!

Oku


MAL ALIMLARINDA FİYAT FARKI

FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Oku


MÜCBİR SEBEPLER

SÖZLEŞMEDEN SONRAKİ MÜCBİR SEBEPLERDE, YÜKLENİCİ VE İDARE NELER YAPMALIDIR?

Oku


AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLASI

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARINDA, SUÇ UNSURU OLAN VE CEZA GEREKTİREN İŞLEMLER İLE ÖNERİLERİMİZ

Oku


PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI

DÜZENLEYİCİ KURUL KARARI YAYIMLANMIŞTIR

Oku


ARAÇ KİRALAMA İHALELERİNDE BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAROku


PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI

İHALELERDE, İŞÇİ VE YÜKLENİCİLERE YÖNELİK UYGULAMA TEBLİĞİ YAYINLANDI

Oku


PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI

İHALEDE; 696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Oku


PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI

İŞÇİLİK TAVAN FİYATINI; ARTIK MALİYE BAKANLIĞI BELİRLEYECEK

Oku


TEMİNAT OLABİLECEK DEĞERLER:İHALELERDE, "KEFALET SİGORTASI/ SENEDİ" KULLANILMASI DÖNEMİ BAŞLADIOku


TEKLİFİN HAZIRLANMASI

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE; YUVARLAMA YAPILMASI VE YAPILMAMASI GEREKEN RAKAMLAR

Oku


YERLİ MALI UYGULAMASI

YERLİ MALI ALIMINA YÖNELİK EN SON DÜZENLEMELER

Oku


DAMGA VERGİSİ UYGULAMALARI

İHALE İŞLEMLERİNDE DAMGA VERGİSİ UYGULAMALARI

Oku