HİZMET ALIMLARINDA; HAKEDİŞİN TAHAKKUKA BAĞLANMASINDAN 30 GÜN SONRA ÖDEME YAPILACAĞI YÖNÜNDE DÜZENLEME YAPILABİLİR Mİ?Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 42’nci maddesinde, hakediş raporunun yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten itibaren en geç sözleşmede yazılı süre sonunda, sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa 30 gün içinde tahakkuka bağlanacağı, bu tarihten itibaren başlamak üzere 30 gün içinde de ödeme yapılacağı düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, İdareler tarafından düzenlenecek ihale dokümanlarında, yükleniciye yapılacak ödemenin tahakkuk tarihinden itibaren 30 gün içinde ödeme süresinin belirlenmesi gerekmektedir. İdarelerin bu süreyi aşacak şekilde düzenleme yapma takdir yetkisi bulunmamaktadır. 

Mevzuata aykırı düzenleme yapılması halinde, süresi içerisinde başvuru yapılarak, ihale dokümanındaki hükmün iptal edilmesi sağlanmalıdır. 19.11.2020

(Detaylı Bilgi İçin Kılıç Hukuk Ofisi ile İletişime Geçiniz)Geri Dön