ADİ ORTAKLIKLAR; ALT YÜKLENİCİ OLAMAYACAK, KENDİLERİNE ALT YÜKLENİCİ İŞ BİTİRME BELGESİ VERİLMEYECEK VE VAR OLAN ALT YÜKLENİCİ İŞ BİTİRME BELGELERİ İPTAL EDİLECEK!Kamu İhale Kurumu tarafından 25.12.2020 tarihinde yayınlanan duyuru ile;

  • Adi ortaklığın kendisini oluşturan ortaklardan ayrı bir tüzel kişiliğinin bulunmadığı,
  • Kamu yapım işi sözleşmesinin nevi itibarıyla bir kısmının yüklenici ile yapılan anlaşma kapsamında üstlenilebilmesi için alt yüklenicinin gerçek veya tüzel kişi olması gerektiği,

belirtilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır;

1) Adi ortaklıkların alt yüklenici olamayacağına ve kendilerine alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenemeyeceğine,

2) Adi ortaklıklara ilişkin alt yüklenici iş bitirme belgelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelerde kullanılmamasına yönelik olarak söz konusu belgelere Kamu İhale Kurumu tarafından şerh düşülmesine,

3) Ayrıca, adi ortaklıklara ilişkin alt yüklenici iş bitirme belgelerinin belgeyi düzenleyen idarelerce iptal edilerek EKAP kayıtlarının silinmesi gerektiği hususunun ilgili idarelere bildirilmesine, karar verilmiştir.25.12.2020

(Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)Geri Dön