Kamu İhale Kurumu Tarafından, Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılmayacak Hizmet Alımları Listesine İlişkin Duyuru Yayınlandı

Bilindiği üzere; 05/03/2020 tarih ve 2020/DK.D-56 sayılı Kurul kararı “Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılmayacak Hizmet Alımları Listesi” konulu karar yayımlanmıştı.

Ardından 30 Kasım 2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmî Gazete ile ihale mevzuatında değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişiklikler kapsamında Kamu İhale Kurulu 08/12/2021 tarih ve 2021/DK.D-352 sayılı kararı ile;

1) “Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılmayacak Hizmet Alımları Listesi” konulu 05/03/2020 tarih ve 2020/DK.D-56 sayılı Kurul kararının 20 Aralık 2021 tarihinden itibaren iptal edilmesine,

2) 20 Aralık 2021 ve sonrasında ilanı veya duyurusu yapılacak ihalelerde iptal edilen karar ekinde yer alan listedeki işler bakımından, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59 uncu maddesindeki  “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı maddesinde yer alan hükümlerin uygulanmasına,

Karar verilmiştir.

3) Sonuç olarak; 20 Aralık 2021 ve sonrasında ilanı veya duyurusu yapılacak ihalelerde, sınır değer ve aşırı düşük teklifler ile ilgili işlemlerde sadece Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59 uncu maddesi kapsamında işlem yapılması gerekmektedir.

(Detaylı Bilgi İçin Kılıç Hukuk Ofisi ile İletişime Geçebilirsiniz)