01.02.2022-31.01.2023 Dönemine Ait İhaleler Kapsamındaki Parasal Limitler Belirlendi

 Kamu İhale Kurumu tarafından, 2022 yılı ihalelerindeki Parasal Limitler yayınlanmıştır.

Parasal limitleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: 

           

01.02.2022-31.01.2023 DÖNEMİNE AİT   

İHALELER KAPSAMINDAKİ PARASAL LİMİTLER

KAMU İHALE KURUMUNA İTİRAZEN ŞİKÂYET BEDELLERİ

YAKLAŞIK MALİYET TUTARI

KİK’ E ÖDENECEK TUTAR

   2.305.178. TL.’YE KADAR

 13.819.TL.

   2.305.178. TL. -  9.220.744. TL.

  27.654.TL.

   9.220.744. TL. - 69.155.600.TL

  41.482.TL.

69.155.600.TL VE DAHA FAZLASI

  55.316.TL

KANUN’UN (22/ d) MADDESİ KAPSAMINDAKİ DOĞRUDAN TEMİN ÜST LİMİTLERİ

MAL VE HİZMET ALIMLARI

YAPIM İŞLERİ

Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler

 

218.395.TL

Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler

 

218.395.TL

Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunmayan  idareler

 

72.752.TL

Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunmayan  idareler

 

72.752.TL

EŞİK DEĞERLER

MAL VE HİZMET ALIMLARI

YAPIM İŞLERİ

Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında

 

4.004.034.TL

Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde

 

146.815.969.TL

 

Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında

 

6.673.409. TL

 

 

DİĞER PARASAL LİMİTLER

KANUN’UN (3/g) MADDESİNDEKİ ALIM LİMİTİ

33.494.082. TL

KANUN’UN (21/f) MADDESİNDEKİ PAZARLIK LİMİTİ                     

 728.072. TL

KANUN’UN (53.j.1) MADDESİNDEKİ KİK PAYI LİMİTİ

1.456.202.TL

KANUN’UN (62/h) MADDESİNDEKİ MEZUNİYET BELGESİ LİMİTİ 

808.172. TL