Kamu İhale Kurumu Tarafından Sınır Değer Tespit Katsayısının Belirlenmesi Hakkında 2022/Dk.D-30 Sayılı Düzenleyici Kurul Kararı Yayınlandı!

Bilindiği üzere, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değerin tespiti, Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.1.2’ inci maddesindeki esaslar kapsamında yapılmakta, sınır değer tespitinde kullanılacak sınır değer katsayıları (R değerleri) her yıl Kamu İhale Kurumunca yayımlanmaktadır.

Yayımlanan 24.01.2022 tarihli düzenleyici kurul kararı ile;

İlanı veya duyurusu 01Şubat 2022 ve sonrasında yapılacak olan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihaleleri sınır değer tespitinde, aşağıda yer verilen “R” katsayılarının kullanılmasına karar verilmiştir.

 

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIMI İHALELERİNDE 01ŞUBAT 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN SINIR DEĞERİN TESPİTİNDE KULLANILACAK “R” KATSAYILARI

İhalenin Konusu

   R Katsayısı

   Araç Kiralama

       0,72

   Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler

0,87

   Malzemeli Yemek

0,79

   Mühendislik Hizmetleri

0,74

   Sigorta Hizmetleri

0,78

   Diğer Hizmetler

0,71

(Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)