2019 Yılı AB İlerleme Raporu Yayınlandı! Türkiye: Yolsuzlukların Yaygın Olduğu Ülke!

2019 Yılı AB İlerleme Raporunda:

-Kamu İhale Kurulu hakkında neler ifade ediliyor?

-İstisna alımları ve Yap-İşlet-Devret (Kamu Özel İşbirliği) İhaleleri hakkında ne denildi?

-TRT'nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu dışına çıkarılması nasıl eleştiriliyor?

-Yolsuzluklar hakkında, Türkiye kara listeye neden eklendi?

-Cumburbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ihaleler üzerinden nasıl eleştirildi? (Bkz. https://www.ab.gov.tr)

Not: Kılıç Hukuk Ofisi tarafından, konuyu daha geniş değerlendiren bir video hazırlanmaktadır.