Yuvarlama ve Aritmetik Hatanın Düzeltilmesi Konusunda Yapılan Değişiklik İptal Edilmişti! Bu Kez de İptal Edilen Değişiklik, Yeniden Yapıldı!

1- Bilindiği üzere Kamu İhale Genel Tebliğinin 16’ncı maddesi “Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi” ile ilgili hususları açıklamaktadır.

2- Anılan maddeye 25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete ile 16.5.2.1’ inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 16.5.3’ üncü maddesi eklenmişti:

 “16.5.3. Elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları (MS Excel, Numbers, LibreOffice Calc ve benzerleri) kullanılarak oluşturulan teklif mektubu eki cetvelin çarpım ve toplamlarında yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıkları, toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha az olması ve ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu farklılıklar isteklinin teklif cetvelinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, sınır değer hesabı hariç, isteklinin teklif ve yeterlik değerlendirmesine esas nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.”

3- Ardından, 31.03.2018 tarihli ve 30377 sayılı Resmi Gazete  ile Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.5.3 numaralı  maddesi yürürlükten kaldırılmıştı.

4- Ancak, yürürlükten kaldırılan Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.5.3 numaralı maddesi,  20 Kasım 2018 tarihli ve 30601 sayılı Resmi Gazete ile ilk halindeki şekliyle yeniden yürürlüğe konulmuştur. Dolayısıyla anılan madde, yukarıda açıklanan 25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete de yayımlandığı hali ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Sonuç: Birim Fiyat Teklif Cetvellerinde yuvarlama ve aritmetik hatalarla ilgili yapılan değişiklik iptal edilmişti! Şimdi ise iptal edilen değişiklik yeniden getirilmiş oldu!

İhale mevzuatının yapboz tahtasına çevirilmesinin, “Kamu Saygınlığı ve Güvenilirliğine” zarar verdiğinin bilinmesi gerekmektedir!  

(DETAYLI BİLGİ İÇİN 312-285 96 00 / 545 285 96 00 TELEFONLARIMIZLA İLETİŞİME GEÇİNİZ)