Duyurular

 

Milli Savunma Bakanlığı'nın İğneden İpliğe Her Tür Alımı, Kamu İhale Kanunu Kapsamı Dışına Çıkarıldı!
Tarih: 18.09.2019
İhale İkincil Mevzuatında Yapılan Değişikliklerle; "e-İhalenin Yaygınlaşacağı" ve "Yeterlik Sertifikalarının" Kullanılacağı, Dönemine Girildi!
Tarih:
Devredilen Sözleşmelerden Elde Edilen Alt Yüklenici İş Bitirme Belgelerinin İhalelerde Kullanımı Hakkındaki KİK Kararı Yayınlandı
Tarih: 05.09.2019
Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamalarına İlişkin Düzenlemeler Yapıldı
Tarih: 08.08.2019
Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda, Değişiklikler Yapılmıştır!
Tarih: 27.06.2019
Yapım Sözleşmelerinde, Hakedişten Yapılacak Nakit Kesintilerinin Teminat Mektubu İle Değiştirilmesine Yönelik, Kamu İhale Kurulu'nun Düzenleyici Kararı Yayımlandı
Tarih: Haziran 2019
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerde, Kıdem Tazminatı Kapsamında Önemli Değişiklikler Yapıldı
Tarih: 22.02.2019
Belediyeler ve Bunlara Bağlı Birlik, Müessese ve İşletmelerin Yasaklama Yetkileri, İçişleri Bakanlığından Alınıp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Verilmiştir!
Tarih: 10.12.2018
Yuvarlama ve Aritmetik Hatanın Düzeltilmesi Konusunda Yapılan Değişiklik İptal Edilmişti! Bu Kez de İptal Edilen Değişiklik, Yeniden Yapıldı!
Tarih: 20.11.2018
Elektrik Alımlarındaki Fiyat Farkı Uygulaması ile İlgili Kurul Düzenleyici Kararı Yayınlandı
Tarih: 19.10.2018
"Kamuda Tasarruf, Kamu İhalelerinin Düzene Sokulması İle Mümkündür" Konulu Makale Dünya Gazetesinde Yayınlanmıştır
Tarih: 06.10.2018
2019 Yılı AB İlerleme Raporu Yayınlandı! Türkiye: Yolsuzlukların Yaygın Olduğu Ülke!
Tarih: 2019
Yolsuzluk Endeksi Yayınlandı: Türkiye AB Ülkeleri Arasında Sonuncu, OECD Ülkeleri Arasında Sondan İkinci!
Tarih: Haziran 2018