Elektrik Enerjisi Alımı İhalelerinde; Teklif Birim Fiyata Dâhil Giderlerin Belirlenmesi ve Elektrik Enerjisinin Doğrudan Temin İle Sağlanıp SağlanmayacağıOku


YÜKLENİCİNİN KUSURU OLMAKSIZIN FESHEDİLİP TASFİYE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE, DENETİM VE YÖNETİM GÖREVLERİNİ YERİNE GETİREN MİMAR VEYA MÜHENDİSE İŞ DENETLEME/YÖNETME BELGESİ VERİLMESİOku


e-İHALELERDE YALNIZCA ELEKTRONİK GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARI KULLANILACAKOku


TEKLİFİNDEKİ YAZI VE RAKAMI BİRBİRİNE UYMAYAN İSTEKLİNİN TEKLİF TUTARI, SINIR DEĞER HESABINA KATILIR MI?Oku


SÖZLEŞME KONUSU İŞİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?Oku


ALT YÜKLENİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ İŞ ARTIŞLARI, DÜZENLENECEK ALT YÜKLENİCİ İŞ BİTİRME BELGELERİNE EKLENİR Mİ?Oku


YAPIM İŞLERİNDE YENİ İŞ KALEMİ BİRİM FİYATININ TESPİT ESASLARIOku


e-İHALELERDE BEYAN EDİLEN BELGELERİ SUNMAYANLARA GETİRİLEN YAPTIRIMLAR AÇIKLANDI!Oku


BELEDİYEYE ATANAN KAYYIM; GEÇMİŞ DÖNEME AİT İHALELERİ, GEREKÇESİZ İPTAL EDEBİLİR Mİ?Oku


2020/5 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ KAPSAMINDA FESHEDİLEN YAPIM İŞLERİ İÇİN İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLENİR Mİ?Oku


4735 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 4 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMENİN DEVRİ HALİNDE, GEÇİCİ KABUL NOKSANLARI İÇİN ALINAN TEMİNATLAR NE OLACAK?Oku


ŞAHIS ŞİRKETİNİN SERMAYE ŞİRKETİNE DÖNÜŞMESİ HALİNDE, İŞ DENEYİM BELGESİNİN, KULLANILAMAMASININ İSTİSNASI VAR MIDIR?Oku


KISMİ TEKLİFE AÇIK İHALEDE, İŞ DENEYİM BELGESİ; TOPLAM TEKLİF BEDELİ ÜZERİNDEN Mİ, HER BİR KISIM ÜZERİNDEN Mİ DEĞERLENDİRİLİR?Oku


HANGİ TÜR YEMEK HİZMET ALIMLARINDA, ENGELLİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMA ZORUNLULUĞU VARDIR?Oku


ADAY VE İSTEKLİLER; TİCARET SİCİL GAZETELERİNDEKİ FAALİYET KONULARI DIŞINDAKİ İHALELERE KATILAMAZLAR!Oku


DEVREDİLEN SÖZLEŞMELERDEN ELDE EDİLEN ALT YÜKLENİCİ İŞ BİTİRME BELGELERİNİN İHALELERDE KULLANILMASIOku


YASAKLI KİŞİNİN; e-ŞİFRESİYLE, ELEKTRONİK ORTAMDA e-TEKLİF VERİLMESİOku


TIBBİ MALZEME ALIM İHALELERİNDE, YÖNETMELİKTE OLMAYAN YETERLİKLER İSTENEBİLİR Mİ?Oku


KUŞKULU NUMUNE DEĞERLENDİRİLME İŞLEMLERİ, GÜVENİRLİK İLKESİNE AYKIRILIK OLUŞMASINA VE İHALENİN İPTALİNE NEDEN OLUROku


AKARYAKITTA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDEKİ (ÖTV) DEĞİŞİKLİKLERE BAĞLI FİYAT FARKI UYGULAMASINA DAİR 2019/DK.D-48 SAYILI DÜZENLEYİCİ KURUL KARARI YAYIMLANDIOku


KİK DÜZENLEYİCİ KARARI KAPSAMINDA, FİYAT FARKI UYGULAMASINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLUOku


İHALE KONUSU ALANDA FAALİYET GÖSTERMEYEN İSTEKLİLER, DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILIROku


YEMEK HİZMET ALIMLARINDA KAMU İHALE KURUMUNUN AYNI KONUDAKİ İKİ FARKLI KARARI: 50 YAŞ ÜSTÜ ÇALIŞAN SINIRLAMASI GETİRİLEBİLİR Mİ?Oku


KONKORDATO İÇİN GEÇİCİ MÜHLET KARARI ALDIRAN ŞİRKETİN SÖZLEŞMEYE DAVET EDİLMESİOku


MALİ MÜŞAVİRİNİZ İHALELERDEN YASAKLANMANIZA NEDEN OLABİLİR!Oku


KİK DÜZENLEYİCİ KARARI İLE KADROYA GEÇİRİLEN İŞÇİLERE, KOMİSYONLARDA GÖREV YAPMANIN YOLU AÇILDIOku


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİOku


YURT DIŞINDA YAPILAN İŞLERLE İLGİLİ "İŞ ALINDI BELGESİ" DÜZENLENMESİOku


PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIM İHALESİNE, ÖĞRENCİ TAŞIMA HİZMET ALIMI İŞ DENEYİM BELGESİ İLE KATILMAKOku


İHALE İPTALİNİ GEREKTİREN, İHALE DOKÜMANLARI:KANUNDA YER ALMAYAN HUSUSLARIN SÖZLEŞMEYİ FESİH ETME NEDENİ OLARAK BELİRLENMESİOku


DEMONSTRASYON YAPILMASINA GEREK DUYULMAYAN HALLEROku


ARAÇ KİRALAMA İHALESİNE, ÖĞRENCİ TAŞIMA HİZMETİ İŞ DENEYİM BELGESİ İLE KATILMAKOku


TEMİNAT MEKTUBUNUN; İHALEYE GİREN TÜZEL KİŞİ ADINA DEĞİL, ÖZEL KİŞİ ADINA DÜZENLENMİŞ OLMASIOku


YUVARLAMA HATALARI:İDARE TARAFINDAN DÜZELTİLEBİLECEK YUVARLAMA HATALARIOku


ORTAKLIK DURUM BELGESİ VE TEK ORTAKLI ŞİRKETLERDE, ORTAĞA AİT İŞ DENEYİM BELGESİNİN KULLANILMASIOku


TEKLİF GEÇERLİK SÜRESİ, 365 GÜN OLARAK BELİRLENEBİLİR Mİ?Oku


PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI KAPSAMI VE ÇAĞRI MERKEZİ HİZMET ALIMIOku


İŞ DENEYİM BELGESİNİN DÜZENLENMESİ VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLEME YETKİSİOku


GEÇİCİ KABUL NOKSANLIKLARI VE HAKEDİŞTEN YAPILACAK KESİNTİNİN, TEMİNAT MEKTUBU İLE DEĞİŞTİRİLMESİOku


696 SAYILI KHK KAPSAMINDA, FİYAT FARKI UYGULAMALARIOku


İŞ ORTAĞININ İFLASI HALİOku


ARAÇ KİRALAMA İHALELERİNDEKİ PARASAL TUTARIN ÜST SINIRININ HESAPLANMASIOku


ARİTMETİK HATA NASIL OLUR?Oku


AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASINDA, EŞİT MUAMELE İLKESİNİN UYGULANMASIOku


BENZER İŞE UYGUNLUK: TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİNİN, İHALENİN KAPSAMINA UYGUN OLMA ŞARTIOku


BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE TEKLİF FİYATA DAHİL GİDERLERE AİT SATIR AÇILMAMIŞ OLMASIOku


İHALEDE NUMUNE DEĞERLENDİRMESİNİ, İHALE KOMİSYONU DIŞINDAKİLER YAPABİLİR Mİ? BU İŞLEMİ KİM YAPMALIDIR?Oku


DEMONSTRASYON DEĞERLENDİRMESİ NE ŞEKİLDE YAPILMALIDIR?Oku


DOĞRUDAN TEMİN: İHALE İPTAL EDİLMEDEN, DOĞRUDAN TEMİN YAPILABİLİR Mİ?Oku


FİYAT DIŞI UNSURLAR NASIL BELİRLENMELİDİR?Oku


HANGİ TÜR HİZMET ALIMLARINDA, FİYAT FARKI DÜZENLEMESİ MECBURİYETİ VARDIR?Oku


HAKEDİŞ SÜRESİ BELİRLENİRKEN, İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİN SINIRI NEDİR?Oku


YETERLİK BELGELERİ ARAŞTIRILMADAN, İHALEDE KARAR VERİLEBİLİR Mİ?Oku


BELGE TAMAMLAMANIN İSTİSNASI NEDİR?Oku


SOYUT GEREKÇELERLE İHALE İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?Oku


İHALE KOMİSYONUNUN KURULMASI: KOMİSYONDAKİ MALİ VE TEKNİK ÜYELERİN ÖZELLİKLERİOku


İSTİSNA ALIMLARINDA (3/g) YAKLAŞIK MALİYET TUTARININ ÖNEMİOku


İŞ ARTIŞI:GÖTÜRÜ BEDEL MAL VE HİZMET ALIMLARINDA; İŞ ARTIŞI YAPILABİLİR Mİ?Oku


SERMAYE ŞİRKETİ, HAKİM ORTAĞA AİT İŞ DENEYİM BELGESİNİ SUNARKEN, HANGİ HUSUSA DİKKAT ETMELİDİR?Oku


ÖZEL ORTAK TARAFINDAN, ŞİKAYET VE İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSU YAPILMASIOku


KENDİ MALI ARAÇLARIN TEVSİKİ NASIL SAĞLANIR?Oku


MAL ALIMLARINDA KISMİ TEKLİF VE REKABET: İHALE DOKÜMANININ KISMİ TEKLİFE AÇIK OLMAMASIOku


MUAYENE KABUL İŞLEMLERİ İHALE AŞAMASINDA VE İHALE KOMİSYONU ELİYLE YAPILMASI MÜMKÜN MÜDÜR?Oku


EKONOMİK KRİZ MÜCBİR SEBEP MİDİR?Oku


PAZARLIK İHALELERİNDE; EN AZ 3 İSTEKLİNİN DAVET EDİLMESİNDEN, NE ANLAMAK GEREKİR?Oku


PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARIN TESPİTİ, NASIL YAPILIR?Oku


PERSONEL TAŞIMA İHALESİNDE, PLAKA:SADECE BİR İLE AİT ARAÇ PLAKASI TALEP EDİLEBİLİR Mİ?Oku


SINIR DEĞERİN ALTINDAKİ TEKLİFLERİN, DOĞRUDAN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILDIĞI İHALELEROku


SGK BORCU, SINIRIN ÜZERİNDE OLANLARIN İHALEYE KATILMASIOku


SGK VEYA VERGİ BORCU OLANLAR: İŞ ORTAKLARINDAN BİRİNİN VERGİ BORCU OLMASI HALİOku


SÖZLEŞMENİN DEVREDİLME KOŞULLARIOku


SÖZLEŞMENİN UYGULANAMAMASI:YAĞIŞLARIN, ORTALAMALARDAN FAZLA OLMASI, MÜCBİR SEBEP MİDİR?Oku


KİK KARARI İDARE TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMEDİĞİNDE, NE YAPILMALIDIR?Oku


TEKLİF ZARFI ÜZERİNDEKİ BİLGİLERİN; EKSİK OLMASIOku


İLÂN VE İDARİ ŞARTNAMEDE İSTENMEYEN BELGELER, İHALEDE DEĞERLENDİRİLİR Mİ?Oku


ORTAK GİRİŞİMLERDE, TEKLİF MEKTUBUNU KİMLER İMZALAMALIDIR?Oku


İHALE SÜRECİ DEVAM EDERKEN MEVZUAT DEĞİŞİRSE, DEĞERLENDİRME NASIL YAPILMALIDIR?Oku


İHALEDE REKABETİN GERÇEKLEŞİP, GERÇEKLEŞMEDİĞİNİN ANLAŞILMASINDAKİ KISTASLAR NELERDİR?Oku


YASAK FİİL VE DAVRANIŞTA BULUNANLARIN GEÇİCİ TEMİNATLARI, GELİR KAYDEDİLEBİLİR Mİ?Oku


TİCARET SİCİL GAZETESİNİN FOTOKOPİSİ SUNULMASI MÜMKÜN MÜDÜR?Oku


YAKLAŞIK MALİYET HESABINA BÜTÜN İŞ KALEMLERİNİN DAHİL EDİLMEMESİOku


İHALE SAHTE İŞ DENEYİM BELGESİYLE KATILDIĞI ANLAŞILAN İSTEKLİYE NE TÜR İŞLEM UYGULANIR?Oku


YASAKLAMA İŞLEMİNİ UYGULAMAYAN GÖREVLİLEROku


YEMEK İHALELERİNDE ÖLÇÜ BİRİMLERİNİN FARKLI BELİRLENMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?Oku


"YÜKSEK VE ORTA YÜKSEK TEKNOLOJİK ÜRÜN" İHALELERİNDE YERLİ İSTEKLİLER LEHİNE FİYAT AVANTAJI SAĞLANMAMASIOku


İHALENİN YAPILDIĞI YIL İÇERİSİNDE KURULAN ŞİRKETLER, HANGİ İHALELERE KATILAMAZLAR?Oku


YETKİLİ SATICILIK BELGELERİ, İHALE KONUSU MALZEMEYİ KAPSAMAK ZORUNDA MIDIR?Oku


SÖZLEŞME GENEL GİDERLERİ VE DAMGA VERGİSİ ORANIOku


ZEYİLNAME YAPILDIKTAN SONRA, DÜZELTME İLÂNI, KAÇ GÜN İÇİNDE YAYINLANMALIDIROku