AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASINDA, EŞİT MUAMELE İLKESİNİN UYGULANMASIOku