GEÇİCİ KABUL NOKSANLIKLARI VE HAKEDİŞTEN YAPILACAK KESİNTİNİN, TEMİNAT MEKTUBU İLE DEĞİŞTİRİLMESİOku