İHALE KONUSU ALANDA FAALİYET GÖSTERMEYEN İSTEKLİLER, DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILIROku


TİCARET SİCİL GAZETESİNİN FOTOKOPİSİ SUNULMASI MÜMKÜN MÜDÜR?Oku