BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE TEKLİF FİYATA DAHİL GİDERLERE AİT SATIR AÇILMAMIŞ OLMASIOku


TEKLİF ZARFI ÜZERİNDEKİ BİLGİLERİN; EKSİK OLMASIOku