İLÂN VE İDARİ ŞARTNAMEDE İSTENMEYEN BELGELER, İHALEDE DEĞERLENDİRİLİR Mİ?Oku