4735 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 4 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMENİN DEVRİ HALİNDE, GEÇİCİ KABUL NOKSANLARI İÇİN ALINAN TEMİNATLAR NE OLACAK?Oku


TEMİNAT MEKTUBUNUN; İHALEYE GİREN TÜZEL KİŞİ ADINA DEĞİL, ÖZEL KİŞİ ADINA DÜZENLENMİŞ OLMASIOku