YASAKLI KİŞİNİN; e-ŞİFRESİYLE, ELEKTRONİK ORTAMDA e-TEKLİF VERİLMESİOku