ŞAHIS ŞİRKETİNİN SERMAYE ŞİRKETİNE DÖNÜŞMESİ HALİNDE, İŞ DENEYİM BELGESİNİN, KULLANILAMAMASININ İSTİSNASI VAR MIDIR?     İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 21.08.2019 tarihinde ihalesi yapılan “Ortaokulu Yapımı İnşaatı” işinin S… Yapı İnş. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, anılan istekli tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla Erdal Ş…'e ait iş bitirme belgesinin sunulduğu, 28.12.2015 tarihli ve 8977 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan bilgilere göre Erdal Ş…’e ait şahıs firmasının nev’i değiştirerek limited şirkete dönüştüğü, Erdal Ş…’in şahsi iş bitirme belgesini bu şirkette kullandığı, 13.04.2017 tarihli ve 9305 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan bilgilere göre Erdal Ş…'in şirketteki hissesinin tamamını Meliha T…'a devredip şirketten ayrıldığı, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından Erdal Ş…’e ait iş deneyim belgesini ihale konusu işte iş deneyimi tevsik edici belge olarak kullanılamayacağı iddialarına yer verilmiştir…

  Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir…

     İhale üzerinde bırakılan S… Yapı İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla Erdal Ş… adına düzenlenmiş olan iş bitirme belgesinin sunulduğu, ancak Erdal Ş…’in 13.04.2017 tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde yer alan bilgilere göre şirketteki tüm hisselerini devredip şirketten ayrıldığı, yukarıda yer verilen Kanun hükmü uyarınca iş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilen belgelerin, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamayacağı, belgelerin devredilemeyeceği, kiraya verilemeyeceği ve satılamayacağı anlaşılmış olup, söz konusu durumda Erdal Ş…’e ait iş deneyim belgesinin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihale tarihi 21.08.2019 olan şikâyete konu ihalede kullanılamayacağı tespit edilmiştir. (Bkz: KİK’nun 24.10.2019 tarihli  2019/UY.II-1391 sayılı kararı)  (Detaylı Bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)

 Geri Dön