BELEDİYEYE ATANAN KAYYIM; GEÇMİŞ DÖNEME AİT İHALELERİ, GEREKÇESİZ İPTAL EDEBİLİR Mİ?Batman Belediye Başkanlığı tarafından 02.03.2020 tarihinde açık ihale usulü ile “Klor ve Dozaj Pompaları Alım İşi” ihalesi gerçekleştirilmiştir.

İdare 14.04.2020 tarihinde isteklilere EKAP üzerinden gönderilen kararıyla özetle; “Belediyemize kayyım atanmış olduğundan, görülen lüzum üzerine ihale iptal edilmiştir.” gerekçesiyle ihale iptal etmiştir.

İhale iptaline karşı, 22.04.2020 tarihinde Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikâyet başvurusunda bulunularak, özetle; “İhale iptal kararının iptali” istenmiştir.

Kamu İhale Kurumu ise verdiği kararı ise özetle;

“Belirtilen gerekçenin ihalenin iptaline dayanak teşkil ettirilmesinde idareye tanınan takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmetin gerekleri dışında kullanıldığına yönelik bulgu bulunmadığı ve temel ilkelere aykırılık görülmediğinden, idarece bu gerekçeye dayanılarak ihalenin iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. “ şeklinde olmuştur. (Bkz: KİK’nun 29.05.2020 tarihli 2020/UM.I-951 sayılı kararı)

SONUÇ VE KANAAT:

Emsal yargı kararları, gerekçesiz olarak yapılan ihale iptallerini hukuka aykırı bulmuştur. Anılan KİK kararının dava konusu yapılması halinde, yargı yerinde yapılacak değerlendirme kapsamında, ihale iptalinin iptali mümkün olabilecektir. (Detaylı Bilgi İçin KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz)

 Geri Dön