ALT YÜKLENİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ İŞ ARTIŞLARI, DÜZENLENECEK ALT YÜKLENİCİ İŞ BİTİRME BELGELERİNE EKLENİR Mİ?ALT YÜKLENİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ İŞ ARTIŞLARININ, DÜZENLENECEK ALT YÜKLENİCİ İŞ BİTİRME BELGELERİNE EKLENİP EKLENEMEYECEĞİ HUSUSUNDA KAMU İHALE KURUMUNCA 2020/DK.D-272 SAYILI DÜZENLEYİCİ KURUL KARARI YAYIMLANDI!

Anılan kurul kararı uyarınca;

1) İhalenin ilan veya duyuru tarihinin 18.08.2019 tarihinden önce olması halinde;

  • Belge tutarının alt yüklenici tarafından yapılan işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarından düşük olması şartıyla iş artışı, alt yüklenici iş bitirme belgesine eklenebilecektir.
  • Birden fazla alt yüklenici olması durumunda ise, alt yüklenicilere verilecek iş deneyim belgelerinin tutarları (iş artışları dahil) toplamı, toplam sözleşme bedelini aşamayacaktır.

2) İhalenin ilan veya duyuru tarihinin 18.08.2019 tarihi ve sonrasında olması halinde;

  • Esas sözleşmede alt yüklenici çalıştırılmasına ilişkin Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki oranların uygulanması durumunda, alt yüklenici iş deneyim belge tutarı tek bir alt yüklenici için toplam esas sözleşme bedelinin    %30’unu ve yapılan işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarı, iş bitirme belge tutarına eklenebilecektir.
  • Birden fazla alt yüklenici    çalıştırılması halinde ise, bunlara ek olarak alt yüklenici iş bitirme belgelerinin toplam tutarlarının toplam esas sözleşme bedelinin %50’sini aşmaması şartıyla, alt yüklenici sözleşmelerinde yapılan iş artışları, iş bitirme belge tutarlarına eklenebilecektir.
  • Esas sözleşmede alt yüklenici çalıştırılmasına ilişkin Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasından farklı oranlar belirlenmesi halinde, alt  yüklenicilere düzenlenecek iş deneyim belge tutarlarının bu oranları ve yapılan işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını aşmaması şartıyla, alt yüklenici sözleşmelerinde yapılan iş artışları iş bitirme belge tutarlarına eklenebilecektir.

3) Sonuç olarak; yapım işlerinde alt yüklenici sözleşmelerindeki iş artışları, iş artışının idarece onaylanması halinde, belge konusu sözleşmenin dayandığı ihalenin ilan veya duyuru tarihinde geçerli olan mevzuattaki sınırlamalar gözetilerek, düzenlenecek alt yüklenici iş bitirme belgelerine eklenebilmesine imkan tanınmıştır.Geri Dön