ZEYİLNAME YAPILDIKTAN SONRA, DÜZELTME İLÂNI, KAÇ GÜN İÇİNDE YAYINLANMALIDIRSöz konusu ihalenin İhale İlanı’nın 5’inci m. yer alan fiyat dışı unsurların puanlamasına ve İhale İlanı’nın 2(a) m. yer alan puan miktarına ilişkin olarak 18.07.2016 tarihinde ve 22.07.2016 tarihinde yayımlanan ikinci ve üçüncü zeyilname ile değişiklikler yapılmasına rağmen bu hususlara ilişkin olarak düzeltme ilanının yapılmadığı görülmüştür. Yukarıda yer verilen Kanun  ve ilgili mevzuat hükümleri değerlendirildiğinde ihale dokümanında tekliflerin hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması durumunda ve bu hata veya eksikliklerin ilana yansıyan hususlar olduğu anlaşıldığında, ilanın yayımlanmasını takip eden on beş gün içerisinde düzeltme ilanı yapılmasının zorunlu olduğu, başvuruya konu ihaleye ait dokümanın İhale İlanı’na yansıyan yukarıda aktarılan maddelerinin Zeyilname ile değiştirildiği, ancak yapılan değişiklikler için düzeltme ilanı yapılmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. (KİK’nun 10.08.2016 tarihli 2016/UH.II-2039 sayılı kararı)Geri Dön