SÖZLEŞME GENEL GİDERLERİ VE DAMGA VERGİSİ ORANISözleşme ve genel giderler; teklif bedeli üzerinden hesaplanacak olan ihale kararı damga vergisi (binde 4,5), sözleşme damga vergisi (binde 7,5) ve KİK payı (on binde 5) kalemlerinden oluşmaktadır. (KİK’nun 26.01.2010  tarihli 2010/UH.I-331 sayılı kararı)Geri Dön