YETKİLİ SATICILIK BELGELERİ, İHALE KONUSU MALZEMEYİ KAPSAMAK ZORUNDA MIDIR?Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif O… A.Ş. tarafından İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesine istinaden teklif dosyasında P… Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş yetkili satıcı belgesinin sunulduğu, belgede O… A.Ş.nin P… Ltd. Şti.nin imalatıyla ilgili ürünlerin pazarlama ve satışını yapmaya yetkili kılındığının ifade edildiği, teklif dosyasında ayrıca P… Ltd. Şti.ne ait imalat yeterlik belgesi ile kapasite raporunun sunulduğu, her iki belgede de üretimi yapılan ürünlerin çocuk oyun grubu ile dış mekan spor ve kondisyon aletleri takımı olarak belirtildiği görülmüştür.

Bu bağlamda, ihalede alımı yapılacak olan “skate park” malzemelerinin anılan isteklinin ürünlerinin satmaya yetkili olduğu P… Ltd. Şti.nin imalatını yaptığı ürünler arasında yer alıp almadığı hususunun net olmadığı tespit edilmiştir. (…) Belirtilen hususlar ve aktarılan mevzuat hükümleri doğrultusunda, söz konusu yetkili satıcı belgesi kapsamında yer alan ürünler içerisinde ihalede alımı yapılacak olan “skate park” malzemelerinin bulunup bulunmadığı hususunun idarece araştırılarak ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. (KİK’nun 03.06.2015 tarihli 2015/UM.II-1557 sayılı kararı)Geri Dön