İHALENİN YAPILDIĞI YIL İÇERİSİNDE KURULAN ŞİRKETLER, HANGİ İHALELERE KATILAMAZLAR?İş hacmine yönelik yeterlik kriterini tevsik etmek için ilgili meslek mensubu tarafından onaylanmış 30.09.2016 tarihli gelir tablosunu sunduğu ve bahse konu tabloda net satışlar tutarının 0,00 TL olarak belirtildiği tespit edilmiştir. İnceleme konusu ihalenin 15.12.2016 tarihinde yapıldığı göz önüne alındığında, başvuru konusu ihalede 2015 yılına ilişkin gelir tablosunun sunulması gerektiği anlaşılmaktadır. Ancak sunulan gelir tablosunun ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait ciroyu göstermediği ve İdari Şartname’nin 7.4.3’üncü m. yer alan “teklif edilen bedelin % 25'inden az olmama” şartını sağlamadığı belirlendiğinden, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmuştur. (KİK’nun 15.02.2017 tarihli 2017/UH.II-585 sayılı kararı)Geri Dön