YEMEK İHALELERİNDE ÖLÇÜ BİRİMLERİNİN FARKLI BELİRLENMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?Teknik Şartname düzenlemeleri incelendiğinde, süt, meyve suyu ve ayrana ilişkin şartnamenin ilgili yerlerinde gr, ml, cc gibi farklı ölçü birimlerinin kullanıldığı, bu ölçü birimlerinin birbiri yerine her zaman kullanılamayacağı, çünkü bu ölçü birimleri içerisindeki maddelerin öz kütleleri ve yoğunlukları birbirinden farklı olduğu, bu farklılık söz konusu ürünlerin piyasadaki fiyatını da etkileyeceğinden, isteklilerin eşit koşullarda ve objektif bir fiyat teklifi hazırlayabilmeleri için söz konusu ürünlerin miktarları ya da ölçü birimlerinin net olması gerektiği, ayrıca söz konusu düzenlemenin aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında da istekliler arasında tereddütlere yol açacağı anlaşıldığından, anılan Teknik Şartname düzenlemesi ihalede sağlıklı bir fiyat teklifi oluşturulmasına engel teşkil ettiği, dolayısıyla şikâyete konu ihalenin iptal edilmesi sonucuna varılmıştır. (KİK’nun 15.12.2016 tarihli  2016/UH.III-3103 sayılı kararı)Geri Dön