YASAKLAMA İŞLEMİNİ UYGULAMAYAN GÖREVLİLERYasaklama işlemlerinin süresinde tamamlanarak yürürlüğe girmemesi halinde ilgili ve görevli kamu görevlileri hakkında disiplin ve ceza sorumluluğuna ilişkin hükümler uygulanabileceğinden; söz konusu ihalelerde gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak görevliler hakkında ihaleyi yapan idarenin bağlı bulunduğu Bakanlığa bildirimde bulunulmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır. (KİK’nun 09.04.2012 tarihli 2012/UH.II-1688 sayılı kararı)Geri Dön