YASAK FİİL VE DAVRANIŞTA BULUNANLARIN GEÇİCİ TEMİNATLARI, GELİR KAYDEDİLEBİLİR Mİ?Kanun’un 17’nci m. belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilecektir. Bununla birlikte, Kanunun Dördüncü Kısmında 17’nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenlerin geçici teminatlarına gelir kaydedileceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır.Bu nedenle, başvuru sahibinin idaredeki alacaklarından geçici teminat tutarı kadar gelir kaydedilmesi işlemi mevzuata uygun bulunmamış ve düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiştir. (KİK’nun  11.03.2010 tarihli 2010/UH.II-752 sayılı kararı)Geri Dön