TEKLİF ZARFI ÜZERİNDEKİ BİLGİLERİN; EKSİK OLMASIİhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, 19.10.2016 tarihli ihale komisyonu kararında …İş Ortaklığının teklif zarfının üzerinde idarenin ve işin adının yazılmadığı, teklif zarfının ön ve arka yüzünün fotokopisi çekilerek durumun tutanağa bağlanmak suretiyle iade edildiğinin belirtildiği, idarece düzenlenen tutanakta da söz konusu bilgilerin yer aldığı görülmüştür…Dolayısıyla başvuru sahibi tarafından sunulan teklif zarfının Kanun ’un 30’uncu m. birinci fıkrasına uygun olmadığı ve idarece başvuru sahibinin teklif zarfının açılmaksızın iade edilmesi işleminde mevzuata aykırılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. (KİK’nun 23.11.2016 tarihli 2016/UH.II-2865 sayılı kararı)Geri Dön