KİK KARARI İDARE TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMEDİĞİNDE, NE YAPILMALIDIR?İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, 12.03.2012 tarih ve 2012/UY.II-1261 sayılı Kurul kararında belirtildiği üzere idarece “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ve “sıralı analiz girdileri tablosu”nun oluşturulmadığı ve aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan S.U.- T… A.Ş.- Ö… Ltd. Şti. İş Ortaklığı’na gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama talep yazısı ekinde “açıklama istenilecek iş kalemleri/grupları listesi” ile “açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinin listesi”nin gönderilmediği, dolayısıyla idare tarafından anılan Kurul Kararının gereğinin yerine getirilmediği, Bununla birlikte, 12.03.2012 tarih ve 2012/UY.II-1261 sayılı Kurul kararının gereğinin yerine getirilmemesine ilişkin olarak değerlendirme yapılmasını teminen konunun ihaleyi yapan idarenin üst idaresine bildirilmesi gerekmektedir. (KİK’nun 28.05.2012 tarihli 2012/UY.II-2243 sayılı kararı)Geri Dön