SINIR DEĞERİN ALTINDAKİ TEKLİFLERİN, DOĞRUDAN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILDIĞI İHALELERYaklaşık maliyeti Kanunun 8’inci m. öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde, ihale ilanında ve dokümanında sınır değerin altında olan tekliflerin reddedileceğinin belirtilmesi halinde, sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin tekliflerinin açıklama istenmeksizin reddedileceği, idare tarafından İhale İlanı ile İdari Şartname’de teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38’inci maddesi uyarınca açıklama istenmeksizin reddedileceği yönünde düzenleme yapıldığından ihalede hesaplanan sınır değerin altında teklif sunan tüm isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi gerektiği, ihalede sınır değerin 150.046,26 TL olduğu, teklif tutarı 150.046,26 TL’nin altında olan isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi gerektiği anlaşılmıştır. (KİK’nun 08.04.2015 tarihli 2015/UY.I-1031 sayılı kararı)Geri Dön