PERSONEL TAŞIMA İHALESİNDE, PLAKA:SADECE BİR İLE AİT ARAÇ PLAKASI TALEP EDİLEBİLİR Mİ?İdarenin yapmış olduğu mevcut düzenleme ile isteklilerin henüz ihale kendi üzerlerinde kalmadan kendi malı olma şartı aranan iki araç için İstanbul plakalı en az 2014 ve 2015 model araçları satın almalarının zorunlu hale getirildiği, ayrıca Teknik Şartnamede istenilen özelliklere sahip araçları elinde bulunduran ancak merkezi ya da şubesi İstanbul sınırları dışında bulunan isteklilerin ihaleye katılımının engellendiği, ihale dokümanında yer alan şikâyete konu düzenlemenin Kanun’un 5’inci m. yer alan temel ilkelerin de ihlali anlamına geldiği anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. (KİK’nun 17.06.2015 tarihli 2015/UH.II-1659 sayılı kararı)Geri Dön